OUT OF BOUNDS

Out of bounds (OB) định nghĩa là ngoài ranh giới của sân Golf  hoặc bất kỳ phần nào của sân đó được Ban tổ chức đánh dấu. Thường được đánh dấu bằng cọc màu trắng hoặc đường sơn màu trắng. Sân golf Tân Sơn Nhất sử dụng cọc trắng để đánh dấu OB.Trong luật golf thì OB nằm ở luật 27.

Tree

Cây được trồng quanh sân gôn để tạo cho trò chơi có nhiều độ khó khăn hơn.

Ví dụ như khi bóng của người chơi bị nằm giữa rễ cây hay mắc trên các cành cây, đây cũng là một trong những tình huống khó khăn cần giải quyết khi chơi.