Khởi động giải Golf ra mắt Trung tâm nghiên cứu đào tạo, đầu tư phát triển golf Việt Nam – CGV

Sự kiện lớn đầu tiên của trung tâm golf CGV. Tiền đề để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới. Với sứ mệnh phổ cập bộ môn golf đến với nhiều hơn nữa những người đam mê golf Việt Nam. Mong muốn trong tương lai gần sẽ đóng góp 1 phần sức để tạo ra những nhân tài golf  cho đất nước.

Link tham khảo:

Khởi động giải Golf ra mắt Trung tâm nghiên cứu đào tạo, đầu tư phát triển golf Việt Nam – CGV
DNTH: Giải Golf ra mắt Trung tâm nghiên cứu đào tạo, phát triển Golf Việt Nam - CGV sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 22/02/2022 tới đây với sự tham gia của gần 250 golfer tại sân Golf Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).
Khởi động giải Golf ra mắt Trung tâm nghiên cứu đào tạo, đầu tư phát triển golf Việt Nam – CGV
Giải Golf ra mắt Trung tâm nghiên cứu đào tạo, phát triển Golf Việt Nam - CGV sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 22/02/2022 tới đây với sự tham gia của gần 250 golfer tại sân Golf Tân Sơn Nhất (TP.HCM).
Khởi động giải Golf ra mắt Trung tâm nghiên cứu đào tạo, đầu tư phát triển golf Việt Nam – CGV
Giải Golf ra mắt Trung tâm nghiên cứu đào tạo, phát triển Golf Việt Nam - CGV sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 22/02/2022 tới đây với sự tham gia của gần 250 golfer tại sân Golf Tân Sơn Nhất (TP.HCM).
Khởi động giải Golf ra mắt Trung tâm nghiên cứu đào tạo, đầu tư phát triển Golf Việt Nam - CGV
(LSVN) - Giải Golf ra mắt Trung tâm nghiên cứu đào tạo, phát triển Golf Việt Nam - CGV sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 22/02/2022 tới đây với sự tham gia của gần 250 Golfer tại sân Golf Tân Sơn Nhất (TP. HCM).