Hiểu thông số kỹ thuật của đường GOLF

PAR: số gậy chuẩn quy định cho từng đường Golf. Vd: Đường golf Par 4 để đạt được Par người chơi phải kết thúc đường golf đó với 4 gậy. Tổng số Par của từng đường golf (18 Lỗ) sẽ là số Par của sân

- Một sân golf tiêu chuẩn 18 lỗ thường sẽ có số Par là 72. Ngoài ra còn có sân par 71,70.

KHOẢNG CÁCH ĐƯỜNG GOLF

Khoảng cách đường golf: Được đo bằng Tổng khoảng cách từ khu vực Tee Box đến Turning point (TP) và từ TP trung tâm Green.

CHỈ SỐ ĐỘ KHÓ INDEX

Index (1-18): Độ khó của đường Golf được chứng nhận bởi USGA qua đo đạc và tính toán. Số Index càng nhỏ đường golf càng khó