Golf Hazards ( Water Hazard, Lateral Water Hazard, Bunker)

* Hazards là những phần tạo cho sân gôn trở nên có nhiều thách thức hơn nhờ các chướng ngại vật. Những phần Hazards chính là những vật cản được đặt quanh sân gôn. Hazard nước có thể là ao, hồ, những rạch nước hay sông.

-Water Hazard là chướng ngại nước cắt ngangvà được quy định bằng cọc hay đường kẻ màu vàng.

-Lateral Water Hazard là chướng ngại nước mặt bên và được quy định bằng cọc hay đường kẻ màu đỏ.

* Hazard còn bao gồm cả những hố cát(Bunker).

Định nghĩaBunker" là bẫy được tạo ra trên mặt sân, thông thường là một vùng lõm, ở đó đất và cỏ được bỏ đi và thay thế bằng cát hoặc vật liệu tương tự. Cỏ bao quanh hoặc bên trong bunker, bao gồm cả búi cỏ bên trong (cho dù bị phủ cỏ hay chỉ có đất), không phải là một phần của bunker. Tường hay mép bunker không bị cỏ bao phủ là một phần của bunker. Phạm vi của bunker sẽ được mở rộng xuống bên dưới chứ không thể mở rộng lên phía trên.