CGV đã tổ chức thành công các giải đấu giao lưu học hỏi giữa các học viên để nâng cao trình độ thực tiễn cũng như cọ xát thực tế, tạo ra các sân chơi cho các học viên được học hỏi giao lưu, đồng thời tham gia các giải đấu từ thiện vì cộng đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn…