Các học viên luôn được tạo điều kiện tập thử tại trung tâm CGV

Đ/C: 978 Âu Cơ, P14, Tân Bình, TP.HCM

CGV luôn cho các học viên cảm thấy thật sự hài lòng về phương pháp đào tạo, cũng như giáo trình, chăm sóc học viên.